Здравейте, ще се проведе обща Родителска среща от 17:00 часа на 25.09.2019 г.

А от 17:30 часа ще се проведат родителски срещи по групите.