С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 25.09.2019 ГОД. /СРЯДА/, ОТ 17.00 ЧАСА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА В ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ“ В ДВЕ ЧАСТИ СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  1. Представяне на допълнителните образователни дейности /ДОД/ за 2019/2020 учебна година.

ГРУПОВИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

  1. Запознаване с правилника за дейността на детската градина, актуализиран на 17.09.2019г.
  2. Запознаване с дневния режим и седмичното разпределение на групата.
  3. Избор на родителски актив на групата.
  4. Запознаване с проект по Национална програма „Успяваме заедно“ – отнася се за родителите на първите групи „Люляк“ и „Иглика“.
  5. Разни

С УВАЖЕНИЕ, Юлия Георгиева