Уважаеми родители, на 10.09.2019 г.(вторник) от 17.00 часа ще се проведе родителска среща в Първа ясла Слънчице при следния дневен ред .