Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „За нашите деца – С обич“ ще се проведе на 27.05.2019 г. в 17:00 часа в Детската градина. Тук може да се запознаете и със самата покана.