Тук може да се запознаете с обявата.

Във връзка с обявата за избор на доставчик на хранителни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, може да се запознаете с докуменитите по-долу:

  1. Предложение
  2. Протокол
  3. Заповед