Отчет на бюджета на детската градина

Тук може да намерите информация за състоянието на нашия бюджет на тримесечен отчет

Първоначален бюджет 2016

м.Март 2016

м.Юни 2016

м.Септември 2016

м.Декември 2016

м.Март 2017

м.Юни 2017

м.Септември 2017

м.Декември 2017

м.Март 2018

м.Юни 2018

м.Септември 2018

м.Декември 2018

Справка 2019

м.Март 2019

м.Юни 2019

м.Септември 2019