Отчет на бюджета на детската градина

Тук може да намерите информация за състоянието на нашия бюджет на тримесечен отчет

Първоначален бюджет 2016

м.Март 2016

м.Юни 2016

м.Септември 2016

м.Декември 2016

м.Март 2017

м.Юни 2017

м.Септември 2017

м.Декември 2017

м.Март 2018

м.Юни 2018

м.Септември 2018

м.Декември 2018

м.Март 2019