Запознайте се с част от нормативната уредба

Тук може да намерите правилници, кодекси и инструкции на детска градина №12 „Лилия“

Етичен кодекс за поведение 

Правилник за дейността

Заявление ЗДОИ

Правила за превоставяне на достъп до ОИ

Искане за повторна информация по ЗДОИ