Запознайте се с част от нормативната уредба

Тук може да намерите правилници, кодекси и инструкции на детска градина №12 „Лилия“

Етичен кодекс за поведение 

Правилник за дейността