Loading...

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Околен свят Български език и литература Български език и литература
Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство Физическа култура Музика
Музика Математика Физическа култура Изобразително изкуство Конструиране и технологии
Физическа култура Български език и литература

Контакти

За възпитанието и грижите за децата отговарят:
Пенка Баръмова – Старши учител
Людмила Михайлова – Старши учител
Петя Дамяновска  – Пом. Възпитател
За контакти:
temenuga@dglilia.bg

Галерия

Сборни

Екскурзия

Коледа 2015