Loading...

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език и литература Музика Физическа култура Изобразително изкуство
Физическа култура Изобразително изкуство Математика Конструиране и технологии Музика
Физическа култура Околен свят Български език и литература

Контакти

За възпитанието и грижите за децата отговарят:
Лилия Кашканова – Старши учител
Мария Тодорова – Старши учител
Елеонора Христова – Пом. Възпитател
За контакти:
sinchets@dglilia.bg

Галерия

Пролетен концерт 2016

Деня на Мама

Тържество 03.2015