Допълнителни Педагогически Дейности

Тук ви предоставяме възможност да се запознаете с дейностите извън държавните образователни изисквания, които родителите избират за своите деца.

График ДПУ

Изпълнители ДПУ 2016 – 2019 г.

Обява за провеждане на конкурс 

Обява за провеждане на конкурс 2