Loading...

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15 септември до 31май 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 1 юни до 14 септември

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 19.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15 септември до 31май 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 1 юни до 14 септември

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 19.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15 септември до 31май 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 16.30 Педагогически ситуации
16.30 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 1 юни до 14 септември

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 19.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15 септември до 31май 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 16.30 Педагогически ситуации
16.30 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ от 1 юни до 14 септември

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 19.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата