Уведомяваме Ви, че пт 16 до 20 март 2020 г. ще бъде преустановен приемът на деца в ДГ на територията на Столична община, поради усложнената епидемична обстановка в страната.

За повече информация следете публикациите и изявленията в медиите и в сайта на ДГ